Predstavitev

Evangelijska cerkev je krščanska cerkev protestantske usmeritve. Poudarjamo osebno vero v Boga skozi Odrešenika Jezusa Kristusa, ki ga imamo opisanega v Svetem pismu, ki je Božja Beseda. Zato je Sveto pismo temelj našega verovanja. Priznavamo in izpovedujemo Apostolsko ter Nicejsko-Carigrajsko veroizpoved.

Poudarjamo posameznikovo osebno odgovornost v odnosu do Boga, bližnjega in do celotne družbe.